3 Mayıs 2015 Pazar

MySQL: yeni kullanıcı yaratma

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'kullaniciadi'@'%' IDENTIFIED BY 'sifre';
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)


@'%' ifadesi herhangi bir ip adresinden bağlanılabileceğini ifade eder,
eğer sadece belirli bir ip adresine izin verilmek isteniyorsa % yerine ip adresi girilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder